دبیر منطقه ریاض از مرکز مطالعات ریاض تشکر می کند

والاحضرت شاهزاده فیصل بن عبدالعزیز بن عیاف، شهردار منطقه ریاض، از دریافت هدیه چاپ دوم مجله الریاض که توسط مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک ریاض وابسته به مرکز ریاض منتشر شده است، ابراز خوشحالی و قدردانی کرد. بنیاد مطبوعاتی الیمامه.

این مطلب در نامه ای خطاب به جناب مدیرکل مؤسسه مطبوعاتی الیمامه، جناب آقای خالد الفهد العریفی، با قدردانی از تلاش ممتاز این مرکز در تهیه این موضوع سرشار از موضوعات مختلف و مهم آمده است. که با این پیشنهاد منحصر به فرد به غنی سازی ذهن عرب کمک می کند و از این موفقیت که به فهرست موفقیت های بنیاد باستانی الیمامه افزوده می شود تشکر می کند.

شایان ذکر است که مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی ریاض حدود چند ماه پیش راه اندازی شد تا نمادی از تشعشعات فرهنگی و فکری و منبعی از دانش برای تصمیم گیرندگان در پادشاهی و جهان عرب باشد. تحقیق و بررسی بر روی گروهی از برجسته ترین سیاستمداران، متفکران و روشنفکران جهان.

این مرکز از طریق یک تیم تخصصی متشکل از محققان خلاق، نویسندگان و تکنسین‌ها، استراتژی‌های کیفی، مطالعات، تحقیقات، سیاست‌های علمی قابل پیش‌بینی و قابل اجرا را ارائه می‌کند و مستندهایی را می‌سازد که دیدگاه‌های سیاسی را با عمق و دقت بالا ترویج می‌کند.

تصاویر:

والاحضرت شاهزاده فیصل بن عبدالعزیز بن عیاف، شهردار منطقه ریاض

تشکر رئیس دانشگاه الائمه از مرکز ریاض برای دومین شماره مجله الریاض

رئیس دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود، جناب پروفسور احمد بن سالم العامری، تشکر و خرسندی فراوان خود را برای اهدای نسخه دوم مجله ریاض منتشر شده توسط مرکز به مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک ریاض ارائه کرد.

این در نامه ای از سوی جناب عالی خطاب به جناب مدیرکل بنیاد مطبوعاتی الیمامه، جناب آقای خالد الفهد العریفی، با تشکر و قدردانی از زحمات فراوان مرکز در ارائه کیفی موضوعات مجله آمده است. در شماره دوم خود که در محدوده سیاست، رسانه و اندیشه قرار داشت.

شایان ذکر است که مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی ریاض حدود چند ماه پیش راه اندازی شد تا نمادی از تشعشعات فرهنگی و فکری و منبعی از دانش برای تصمیم گیرندگان در پادشاهی و جهان عرب باشد. تحقیق و بررسی بر روی گروهی از برجسته ترین سیاستمداران، متفکران و روشنفکران جهان.

این مرکز از طریق یک تیم تخصصی متشکل از محققان خلاق، نویسندگان و تکنسین‌ها، استراتژی‌های کیفی، مطالعات، تحقیقات، سیاست‌های علمی قابل پیش‌بینی و قابل اجرا را ارائه می‌کند و مستندهایی را می‌سازد که دیدگاه‌های سیاسی را با عمق و دقت بالا ترویج می‌کند.

تصاویر

– جناب رئیس دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود

رئیس کمیسیون صدا و سیما از دومین شماره مجله الریاض تقدیر کرد

مدیر عامل شرکت رادیو و تلویزیون جناب آقای محمد بن فهد الحرثی از دریافت نسخه دوم مجله الریاض که توسط مرکز سیاسی و استراتژیک ریاض منتشر می شود ابراز خوشحالی، تشکر و قدردانی کرد. مطالعات، وابسته به مؤسسه مطبوعاتی الیمامه.

این در نامه ای از سوی جناب عالی خطاب به جناب مدیرکل بنیاد مطبوعاتی الیمامه، جناب آقای خالد الفهد العریفی، ضمن تبریک راه اندازی این مرکز و تجلیل از خدمات علمی و رسانه ای که در راستای علاقه مندی ارائه می کند، آمده است. کشور و شهروند و با قدردانی از زحمات فراوان کانون با پرداختن به گروهی از موضوعات حیاتی در شماره دوم مجله که جنبه های مختلف اعم از سیاسی و رسانه ای را در بر می گرفت.

شایان ذکر است که مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی ریاض حدود چند ماه پیش راه اندازی شد تا نمادی از تشعشعات فرهنگی و فکری و منبعی از دانش برای تصمیم گیرندگان در پادشاهی و جهان عرب باشد. تحقیق و بررسی بر روی گروهی از برجسته ترین سیاستمداران، متفکران و روشنفکران جهان.

این مرکز از طریق یک تیم تخصصی متشکل از محققان خلاق، نویسندگان و تکنسین‌ها، استراتژی‌های کیفی، مطالعات، تحقیقات، سیاست‌های علمی قابل پیش‌بینی و قابل اجرا را ارائه می‌کند و مستندهایی را می‌سازد که دیدگاه‌های سیاسی را با عمق و دقت بالا ترویج می‌کند.

تصاویر:

– استاد محمد بن فهد الحرثی

جناب وزیر بازرگانی از مرکز ریاض برای دومین شماره مجله الریاض تشکر کرد.

جناب وزیر بازرگانی دکتر مجید بن عبدالله القصابی از دریافت نسخه دوم مجله الریاض که توسط مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک ریاض وابسته به الیمامه منتشر می شود ابراز خوشحالی و تشکر کرد. بنیاد مطبوعات.

این در نامه ای از سوی جناب عالی خطاب به جناب مدیرکل بنیاد مطبوعاتی الیمامه، آقای خالد الفهد العریفی، با قدردانی از زحمات این مرکز آمده است.

شایان ذکر است که مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی ریاض حدود چند ماه پیش راه اندازی شد تا نمادی از تشعشعات فرهنگی و فکری و منبعی از دانش برای تصمیم گیرندگان در پادشاهی و جهان عرب باشد. تحقیق و بررسی بر روی گروهی از برجسته ترین سیاستمداران، متفکران و روشنفکران جهان.

این مرکز از طریق یک تیم تخصصی متشکل از محققان خلاق، نویسندگان و تکنسین‌ها، استراتژی‌های کیفی، مطالعات، تحقیقات، سیاست‌های علمی قابل پیش‌بینی و قابل اجرا را ارائه می‌کند و مستندهایی را می‌سازد که دیدگاه‌های سیاسی را با عمق و دقت بالا ترویج می‌کند.

تصاویر

جناب وزیر بازرگانی