01
رئیس هیئت مدیره
02
مدیر کل
03
مدیر مرکز
04
مدیر پژوهش
05
ناظر مطالب ترجمه شده

ما کی هستیم

مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی ریاض وابسته به موسسه مطبوعاتی الیمامه است و در چارچوب ملی، منطقه ای و بین المللی فعالیت می کند و در دستیابی به اهداف خود بر خلاقیت نخبگان فکری و فرهنگی خود متکی شده است.

چشم انداز:

مرکز تحقیقاتی با نقش پیشرو در ساخت فکری و شناختی است و به دنبال:

پیام:

BHB_4674
BHB_4642

ارزش ها و حرفه ای بودن

مسئولیت: برخوردار به روحیه مسئولیت پذیری و ارتقای به امانت علمی در ارائه مطالعات، تحقیقات و نیجه گیری که در خدمت پادشاهی و منطقه عرب باشد.

نزاهت: تعهد به حرفه ای بودن در توصیف و تحلیل واقعیت، دستیابی به سطح بالایی از تعهد حرفه ای در تحقیقات علمی، و واکنش سریع به تحولاتی که در عرصه عربی و بین المللی است

رهبری و برتري: پیروی روش‌شناسی علمی مناسب، رشد روحیه ابتکار، خلاقیت و نوآوری، پذیرفتن مفاهیم و استانداردهای کیفی و تعميق دادن سیاست‌ها و قوانین برای ارتقای سطح خروجی‌های علمی و پژوهشی.

ارتباط و مشارکت موثر: مشارکت و فعال سازی کانال های ارتباطی با مراکز مشابه در سطح محلی، منطقه ای و بین المللی و اتخاذ گفتگو و مطالعه برای حصول بهترین نتایج.

معیارهای انتشار:

مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی ریاض در ها خود برای محققان، دانشگاهیان و روشنفکران سعودی و عرب و دیگران  باز می کند تا در آن به پنج زبان عربی، انگلیسی، فرانسوی، چینی و فارسی با انتشار تحقیقات و مطالعات انتشار می شود

  • تیم کاری مرکز علاقه مند به دستیابی به انباشت دانش در مورد هر چیزی که به امور سیاسی، امنیتی، فکری، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مربوط می شود از نظر تحقیق، مطالعات، پیشنهادات، گزارش ها، تحلیل ها و گفت و گوهایی است که به درک جریان فعلی در صحنه منطقه ای و بین المللی و ترسیم پیشنهادها و راهکارهای مرتبط با آینده کمک می کند

  • ماده منتشر باید که  حاوی مراجع و منابع مربوط است که شرایط آن اقتصا می کند

  • کلیه ماده منتشر شده در مرکز برای آن نوشته شده است و منحصراً متعلق به  این مرکز  است و آن حق  تصرف دارد و این ماده ها  نباید در هیچ بستر رسانه ای دیگری منتشر شود و به هیچ وجه منتشر نشود. چه این ماده نوشته شده یا صوتی یا بصری باشد

  • مرکز این حق را برای خود محفوظ می دارد که در متن کتبی مطالب ارسالی، با توجه به الزامات انتشار، اصلاحاتی ایجاد کند، مشروط بر اینکه این اصلاحات بر محتوای مطالعه تأثیری نداشته باشد

  • مواد منتشر شده در مجله نشاندهنده نظرات نویسندگان آن است و لزوماً منعکس کننده جهت گیری یا دیدگاه مرکز نیست

تیم کاری: