خدمت ما

مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی ریاض وظایف به شرح زیر ارائه کند

اول استراتژیک ها:

سهیم در دستیابی به اهداف چشم انداز پادشاهی 2030 در زمینه های استراتژیک، سیاسی و رسانه ای

ایجاد برنامه های استراتژیک برای مؤسسات بخش عمومی و همسویی آنها با چشم انداز 2030

ایجاد استراتژیک ها برای معالجت  برجسته ترین مسائل مطرح شده در سطح جهانی

 تحلیل استراتژیک بحران های منطقه ای و بین المللی و پیامدهای آن بر امنیت ملی و امنیت عربی و بین المللی.

ایجاد استراتژی هایی برای ایجاد افکار عمومی بین المللی که از اقدامات ملی حمایت می کند

ایجاد یک استراتژی رسانه ای متکی بر وظیفه سازی آرشیو موسسه الیمامه که یکی از بزرگترین بنیادها در خاورمیانه برای معرفی تاریخ پادشاهی و روابط بین المللی آن می داند.

ایجاد شاخص ها و اقدامات استراتژیک، آینده و رسانه ای

تهیه مطالعات و تحقیقات استراتژیک، رسانه ای و آینده سازی

تهیه ارزیابی برای حادثه برجسته ترین موضوعات استراتژیک در سطح منطقه ای و جهانی

ایجاد ابتکارات، و تهیه برنامه های اجرایی برای طرح ها استراتژیک

ایجاد یک شبکه جهانی از کارشناسان در زمینه های استراتژیک، آینده و رسانه ای

دوم: تولید تحقیقی

 • تهیه مطالعات و تحقیقات ای که  برجسته ترین مسائل نوظهور در سطوح عربی، منطقه ای و بین المللی پرداخت کند
 • تهیه مجله محكمی که با امور سیاسی و استراتژیک به چهار زبان (عربی، چینی، انگلیسی و فرانسوی) مرتبط می شود
 • تهیه کتب تخصصی که برجسته ترین موضوعات مورد علاقه پادشاهی و سیاست خارجی آن پرداخت می کند

 

 • تامین آرشیو رسانه ای موسسه مطبوعاتی الیمامه برای دانشجویان دانشگاه های عربستان برای استفاده از آن در تحقیقات علمی و پایان نامه های دانشگاهی خود.
 • حمایت از امنیت ملی به معنای جامع آن، با مطالعات و تحقیقات حاوی ایده های استراتژیک
 • همکاری پژوهشی با برجسته ترین اندیشکده های منطقه ای و بین المللی

سوم: گزارش های ویژه.

 • تهیه گزارش های نوعي تخصصی برگرفته از برجسته ترین گزارش های سازمان های بین المللی و اندیشکده های جهانی است
 • نظارت دوره ای بر گزارش های صادر شده توسط مؤسسات اروپایی و برجسته ترین مراکز مطالعات بین المللی که مورد علاقه پادشاهی است

چهارم: مستند ها

 • تهیه مستندهای بلند که به برجسته ترین مسائل سیاسی، امنیتی و رسانه ای در سطح منطقه ای و بین المللی می پردازد
 • تهیه فیلم های کوتاه که حقایق مربوط به پادشاهی و به چندین زبان خارجی پرداخت می کند
 • تهیه انواع فیلم های فرهنگی با محتوای برگرفته از آرشیو موسسه الیمامه که یکی از بزرگترین بنیادهای خاورمیانه است
 • صدور گزارش تصویری و ویدیوگرافیک در راستای پیام های رسانه ای و سیاسی
 • فیلم های انیمیشن، نمایش دستاوردهای ملی با  وظیفه سازی دنیای فانتزی و انیمیشن

پنچم:

تحقیقات علمی، مطالعات دانشگاهی و ترجمه دانشگاهی (همه زبانها).

ششم: مدیریت مراکز رسانه ای

ارگان های دولتی و بخش خصوصی با تیمی شایسته با کادرهای ممتاز ملی در تهیه انواع محتوای رسانه ای اعم از (خبر، گزارش، مقاله، تحقیق ودستان خبری).